Julekuler, snøflak og speilsymmetri#

Den observante leser av Julekuler, snøflak og rotasjonssymmetri (som vi anbefaler at du leser først) har kanskje oppdaget at snøflak ofte har flere typer symmetri enn bare rotasjonssymmetri. Snøflak har nemlig det som heter for speilsymmetri: Hvis vi speiler snøfnugget langs en «gren» vil det ikke endres.

../_images/pexels-eberhard-grossgasteiger-12366087.jpg

Speilsymmetry#

Naturlandskap reflektert i vann (bilde av Eberhard Grossgasteiger).

Bruk speilsymmetri for å redusere antall kodelinjer#

Når vi tenger figurer med speilsymmetri kan vi bruke en løkke til å kutte ned antall linjer kode (sånn som vi allerede har gjort for rotasjonssymmetri). Under er koden vi lagde for å tegne et snøfnugg i Julekuler, snøflak og rotasjonssymmetri. Ser vi nøye etter så kan vi se at linje 11-14 og 21-24 er veldig like, men vinklene peker i motsatt retning

 1import turtlethread
 2
 3nål = turtlethread.Turtle()
 4with nål.running_stitch(30):
 5
 6  for arm in range(6):
 7    # Gå litt frem
 8    nål.forward(90)
 9
10    # Tegn første "gren", denne peker litt nedover
11    nål.right(30)
12    nål.forward(60)
13    nål.backward(60)
14    nål.left(30)
15  
16    # Gå litt frem og tilbake
17    nål.forward(90)
18    nål.backward(90)
19  
20    # Tegn andre "gren", denne peker litt oppover
21    nål.left(30)
22    nål.forward(60)
23    nål.backward(60)
24    nål.right(30)
25
26    # Gå tilbake til start
27    nål.backward(90)
28
29    # Roter 60 grader mot høyre for å tegne seks grener
30    nål.right(60)
31
32nål.visualise()
Resultat fra koden over. Et snøfnugg med seks "armer".

For å utnytte speilsymmetrien i koden må vi først legge merke til at det å rotere 30 grader til venstre er det samme som å rotere -30 grader til høyre. Vi kan altså bytte ut left med right hvis vi gir negativt fortegn til vinkelen.

 1import turtlethread
 2
 3nål = turtlethread.Turtle()
 4with nål.running_stitch(30):
 5
 6  for arm in range(6):
 7    # Gå litt frem
 8    nål.forward(90)
 9
10    # Tegn første "gren", denne peker litt nedover
11    nål.right(30)
12    nål.forward(60)
13    nål.backward(60)
14    nål.right(-30)
15  
16    # Gå litt frem og tilbake
17    nål.forward(90)
18    nål.backward(90)
19  
20    # Tegn andre "gren", denne peker litt oppover
21    nål.right(-30)
22    nål.forward(60)
23    nål.backward(60)
24    nål.right(30)
25
26    # Gå tilbake til start
27    nål.backward(90)
28
29    # Roter 60 grader mot høyre for å tegne seks grener
30    nål.right(60)
31
32nål.visualise()
Resultat fra koden over. Et snøfnugg med seks "armer".

Siden vi kan styre retning ved hjelp av fortegn kan vi også endre retning i en løkke ved å bruke en for løkke som setter en retning-variabel til 1 og så -1:

 1import turtlethread
 2
 3nål = turtlethread.Turtle()
 4with nål.running_stitch(30):
 5
 6  for arm in range(6):
 7    for retning in [-1, 1]:
 8      # Gå litt frem
 9      nål.forward(90)
10
11      # Tegn første "gren", denne peker enten litt nedover eller litt oppover, avhengig av retning
12      nål.right(30*retning)
13      nål.forward(60)
14      nål.backward(60)
15      nål.right(-30*retning)
16    
17      # Gå litt frem og tilbake
18      nål.forward(90)
19      nål.backward(180)
20
21    # Roter 60 grader mot høyre for å tegne seks grener
22    nål.right(60)
23
24nål.visualise()
Resultat fra koden over. Det er likt bildet som ble generert av forrige kodesnutt.

Her ser vi at koden ble mye kortere!

Ferdig snøfnugg#

Et bilde av det ferdigbroderte snøfnugget.

Eksempelsnøfnugg#

Prøv selv:

Bruk kode til å tegne dit eget snøfnugg med både rotasjonssymmetri og speilsymmetri. Under er et galleri med noen eksempler til inspirasjon.

Snøflak 1

En snøfnuggarm med fire grener, den første peker bakover og resten peker fremover.

Snøflak 2

En snøfnuggarm som ser ut som et halvt vaffelhjerte.

Snøflak 3

En snøfnuggarm med 4 sirkler i synkende størrelse som tangerer oversiden og synker i størrelse lengre ut i armen.