Julekuler, stjernehimler og tilfeldighet#

En enkel uniform stjernehimmel. En enkel stjernehimmel med tilfeldige plasserte stjerner.

Hvilken av de to stjernehimlene over ser mest «naturlig» ut? Når vi lager kunst med programmering, blir tegningene våre fort veldig ryddige og perfekte. Dette kan føre til veldig vakre mønstere, men naturen er ikke helt perfekt, så det kan også se litt «kunstig» ut. Et triks for å få litt av naturens «ikke-perfekthet» inn in kodekunsten vår er å bruke tilfeldighet. Å legge på litt tilfeldighet er en teknikk som er hyppig brukt i bildekunst, spilldesign, animasjon og musikk

../_images/10print.svg

Bildekunst#

Generativ kunst, variant 10print.

../_images/600px-Tiling_procedural_textures.jpg

Prosedurale teksturer for dataspill#

Illustrasjon av proseduralt genererte teksturer (illustrasjon av Drummyfish)

../_images/Terragen.jpg

Proseduralt landskap#

Proseduralt generert landskapsbilde (illustrasjon av Levyznin)

../_images/5612345200_a45d40bccb_c.jpg

Musikk#

Bilde av en modulær sythesizer. Slike kan ofte spille av lydsekvenser i en tilfeldig rekkefølge (Bilde av Muff på Flickr (CC-BY 2.0))

Tilfeldighet med Python#

Under er et eksempel på broderi som vi skal lage i denne guiden.

Et bilde av broderi av en tilfeldig stjernehimmel.

Det første vi kan starte med er å se hvordan vi kan lage tilfeldige tall i Python. Nedenfor er en kodesnutt som printer ut et tilfeldig tall.

1import random
2
3tilfeldig_tall = random.randint(1, 6)
4print(tilfeldig_tall)
5
Linje 1

Importerer random-biblioteket som vi kan bruke for å trekke tilfeldige tall.

Linje 3

Bruker random.randint-funksjonen til å trekke et tilfeldig tall fra og med 1 til og med 6 og lagrer dette tilfeldige tallet i tilfeldig_tall-variabelen.

Prøv selv:

 • Kjør koden mange ganger. Får du forskjellig hver gang?

 • Endre så det istedenfor gir et tall mellom 50 og 100

 • Kjør koden mange ganger igjen, får du andre tall ut nå?

Dette kan vi bruke for å gjøre broderiene våre mer spennende. Her er kode for å generere en enkel stjerne

 1from turtlethread import Turtle
 2
 3nål = Turtle()
 4with nål.running_stitch(25):
 5  for stråle in range(6):
 6    strålelengde = 100
 7    nål.forward(strålelengde)
 8    nål.backward(strålelengde)
 9    nål.right(60)
10
11nål.visualise()
En enkel stjerne med seks stråler.

For å gjøre den mer naturlig og interessant kan vi legge på litt tilfeldighet på lengden til strålene:

 1import random
 2from turtlethread import Turtle
 3
 4nål = Turtle()
 5with nål.running_stitch(25):
 6  for stråle in range(6):
 7    strålelengde = random.uniform(80, 120)
 8    nål.forward(strålelengde)
 9    nål.backward(strålelengde)
10    nål.right(60)
11
12nål.visualise()
En enkel stjerne med seks stråler som hver har litt ulik lengde.
Linje 7

Trekker et tilfeldig tall mellom 80 og 120 og lagrer det i strålelengde variabelen.

Her ser vi at stjernen ser litt mer tilfeldig ut og dermed også litt mer naturlig.

Prøv selv:

 • Endre så stråle-lengden er mellom 25 og 125 istedenfor 80 og 120. Hvordan endrer dette uttrykket til stjernen?

 • Endre koden slik at antall stråler også er et tilfeldig tall. (HINT: Vinkelen mellom hver stråle må være 360 / antall_stråler)

Klikk her for å se programmet slik det skal være om du har gjort det rett:
 1import random
 2from turtlethread import Turtle
 3
 4nål = Turtle()
 5with nål.running_stitch(25):
 6  antall_stråler = random.randint(3, 10)
 7  for stråle in range(antall_stråler):
 8    strålelengde = random.uniform(25, 125)
 9    nål.forward(strålelengde)
10    nål.backward(strålelengde)
11    nål.right(360 / antall_stråler)
12
13nål.visualise()
Resultat fra koden over. En stjerne med et tilfeldig antall stråler og tilfeldig lengde på hver stråle.

Obs

Pass på at koden stemmer med løsningsforslaget over før du går videre.

Nå har vi tegnet en tilfeldig stjerne, men vi kan ta det hele ett steg lengre ved å tegne flere tilfeldige stjerner plassert tilfeldig over en stjernehimmel. Vi kan f.eks. bruke goto-kommandoen og la nåla gå til en tilfeldig plass på stoffet for hver stjerne. Koden nedenfor tegner en stjernehimmel med fire tilfeldige stjerner plassert tilfeldig ut over stjernehimmelen.

 1import random
 2from turtlethread import Turtle
 3
 4nål = Turtle()
 5with nål.running_stitch(25):
 6  antall_stjerner = 4
 7  for stjerne in range(antall_stjerner):
 8    x = random.randint(-250, 250)
 9    y = random.randint(-250, 250)
10    nål.goto(x, y)
11
12    antall_stråler = random.randint(3, 10)
13    for stråle in range(antall_stråler):
14      strålelengde = random.randint(25, 100)
15      nål.forward(strålelengde)
16      nål.backward(strålelengde)
17      nål.right(360 / antall_stråler)
18
19nål.visualise()
Resultat fra koden over. Et sett med fire stjerner, hver plassert tilfeldig på skjermen med et tilfeldig antall stråler og tilfeldig lengde. Det er en søm mellom hver stjerne
Linje 6

Definerer en antall_stjerner variabel som sier hvor mange stjerner vi ønsker å tegne

Linje 7

Starter løkka vi bruker for å tegne flere stjerner

Linje 8-9

Trekker tilfeldige koordinater mellom -250 og 250 for hver av stjernene våre

Linje 10

Beveger nåla til den tilfeldige posisjonen hver av stjernene skal ha

Her har vi en fin, tilfeldig stjernehimmel! Men nå broderer vi også en linje mellom stjernene. Det kan gi en kul effekt som kanskje kan minne om stjernetegn, men hvis vi ikke ønsker å ha en slik linje kan vi bruke jump stitch til å la nåle hoppe uten å sy mellom hver stjerne.

 1import random
 2from turtlethread import Turtle
 3
 4nål = Turtle()
 5
 6antall_stjerner = 4
 7for stjerne in range(antall_stjerner):
 8  x = random.randint(-250, 250)
 9  y = random.randint(-250, 250)
10  with nål.jump_stitch():
11    nål.goto(x, y)
12
13  with nål.running_stitch(25):
14    antall_stråler = random.randint(3, 10)
15    for stråle in range(antall_stråler):
16      strålelengde = random.randint(25, 100)
17      nål.forward(strålelengde)
18      nål.backward(strålelengde)
19      nål.right(360 / antall_stråler)
20
21nål.visualise()
Resultat fra koden over. Et sett med fire stjerner, hver plassert tilfeldig på skjermen med et tilfeldig antall stråler og tilfeldig lengde. Nå er stjernene koblet sammen med en rød strek som symboliserer at nåla skal "hoppe over" denne biten. Det er også en rød sirkel i midten av hver stjerne, som symboliserer starten på en ny søm.
Linje 6-7

Løkka som itererer over stjernene er flyttet ut av kodeblokka hvor nåla har sømmeinstrukser. Vi flytta løkka siden vi ønsker å bruke forskjellige sømmeinstrukser når vi tegner stjernene og når vi flytter nåla mellom stjernene.

Linje 10

Gir nåla instruks om å flytte seg uten å sy sting. Dersom broderimaskina støtter det vil den klippe tråden om den allerede har sydd noen sting.

Linje 13

Her er kodeblokka hvor vi tegner hver enkelt stjerne.

Prøv selv:

Endre koden slik at du tegner et tilfeldig antall stjerner på stjernehimmelen

Klikk her for å se programmet slik det skal være om du har gjort det rett:
 1import random
 2from turtlethread import Turtle
 3
 4nål = Turtle()
 5
 6antall_stjerner = random.randint(1, 10)
 7for stjerne in range(antall_stjerner):
 8  x = random.randint(-250, 250)
 9  y = random.randint(-250, 250)
10  with nål.jump_stitch():
11    nål.goto(x, y)
12
13  with nål.running_stitch(25):
14    antall_stråler = random.randint(3, 10)
15    for stråle in range(antall_stråler):
16      strålelengde = random.randint(25, 100)
17      nål.forward(strålelengde)
18      nål.backward(strålelengde)
19      nål.right(360 / antall_stråler)
20
21nål.visualise()
Resultat fra koden over. Et sett med et tilfeldig antall stjerner, hver plassert tilfeldig på skjermen med et tilfeldig antall stråler og tilfeldig lengde. Nå er stjernene koblet sammen med en rød strek som symboliserer at nåla skal "hoppe over" denne biten. Det er også ett svart kryss i starten av hver røde strek, som symbolserer at tråden skal kuttes der og en rød sirkel i enden av hver røde strek som symboliserer at det er dit nåla skal hoppe.
Et bilde av broderimaskinen mens den lager en tilfeldig stjernehimmel.

Obs

I dette eksempelet bruker vi randint-funksjonen i random-biblioteket, som trekker tall fra og med første argument, til og med andre argument. Hvis vi istedenfor hadde brukt randint-funksjonen i numpy.random eller pylab, så ville vi ikke kunne fått det andre argumentet. For eksempel vil random.randint(1, 6) gi oss et av tallene 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, mens numpy.random.randint(1, 6) og pylab.randint(1, 6) vil bare gi oss et av tallene 1, 2, 3, 4 eller 5.

Prøv selv:

 • Lag ditt eget broderimønster med tilfeldighet. Nedenfor er et galleri som du kan ta inspirasjon fra.

Eksempelbroderi med tilfeldighet#

Eksempel 1

En spiral hvor hver linje har tilfeldig, men økende, lengde.

Eksempel 2

Tilfeldig plasserte sirkler med en strek mellom hver sirkel.

Eksempel 3

Et snøflak med armer som har tilfeldig lengde og et tilfeldig antall grener på hver arm.

Eksempel 4

Et juletre hvor lengden og vinkelen til hver gren er litt tilfeldig.